آزمون ارزیابی کارشناسی ارشد سال 1399

کاربر گرامی؛

مهلت ثبت نام در آزمون ارزیابی کارشناسی ارشد این دانشگاه به پایان رسیده است.