آزمون ارزیابی تخصصی دکتری سال 1399

کاربر گرامی؛

مهلت ثبت نام در مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری این دانشگاه به پایان رسیده است.